•   0612048600
  •   Brink 9 9466PE Gasteren

INHOUD

Het doel van deze website

De technische ontwikkelingen in de ZwembadBranche gaan snel. Om deze te kunnen begrijpen is veel informatie nodig. Hiertoe zijn speciale opleidingen ontwikkeld welke op deze site worden toegelicht. Ook dient dit platform om informatie uit te wisselen met branchegenoten. Dit kunnen en mogen (oud)studenten zijn maar ook belangstellende medewerkers. Betrokkenen met een zwembad in eigendom zijn eveneens welkom.

Nieuwsberichten

Op de homepagina staan de laatste tien berichten vermeld. En in het archief de volledige opsomming. Reacties kunnen worden achtergelaten. Discussies zijn mogelijk.

Protocol

Neem de regels in acht. Houd het netjes. Gebruik geen onwelvoeglijke woorden. Bedenk dat meerdere meningen mogelijk zijn. Geef een ieder die ruimte.